Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op grafiekfabriek.com. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de website van grafiekfabriek.com houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op grafiekfabriek.com geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling via email geleverd.

1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met grafiekfabriek.com. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op grafiekfabriek.com beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij grafiekfabriek.com.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van grafiekfabriek.com. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 grafiekfabriek.com garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 grafiekfabriek.com is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan grafiekfabriek.com. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van grafiekfabriek.com berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van grafiekfabriek.com geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door grafiekfabriek.com vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

7 Retourbeleid
Bij Grafiekfabriek leveren wij gepersonaliseerde producten. Wij wijzen je er zodoende op dat je akkoord dient te gaan met het beleid dat definitieve gepersonaliseerde producten uitgesloten zijn van herroeping en recht van retour.

Deze producten worden gemaakt op basis van jouw specifieke wensen. Tijdens het bestelproces wordt daarom ook gevraagd om te bevestigen dat je bekend bent met deze voorwaarden. De definitieve versie is na succesvolle betaling dan ook definitief.

7.1 100% Tevredenheidsgarantie
Grafiekfabriek hanteert een 100% tevredenheidsgarantie. Deze garantie geldt alvorens het moment van accorderen en daarmee opleveren van de definitieve versie. Zonder revisie aanvraag wordt na 48 uur de conceptversie automatisch geaccordeerd en daarmee de definitieve versie opgeleverd.

Dus ben jij na de eerste conceptversie, en na 2 eventuele revisies, nòg niet tevreden? Dit houdt in dat we doorgaan tot jij tevreden bent.

7.2 Herroepingsrecht
Uitsluiting herroepingsrecht digitale inhoud
Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager (zoals een dvd, cd of cd-rom) is geleverd - hiermee worden vooral bedoeld app’s, muziekstream en diverse downloads - geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, tenzij het product of de dienst al binnen de bedenktijd geleverd wordt. Het herroepingsrecht is uitgezonderd voor zover de consument verklaard heeft om akkoord te gaan met levering van de digitale inhoud tijdens de bedenktermijn.

Let op! Deze verklaring én de verklaring dat de consument afstand doet van zijn recht op ontbinding moet in de bevestiging van de overeenkomst worden opgenomen. (bron thuiswinkel.org)

Voor vragen kunt u via email of telefonisch contact met ons opnemen:
grafiekfabriek.com | [email protected]
Offerte aanvragen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram